องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th


 


งานฌาปนกิจ นาง พนิดา มณฑา ณ วัดโกศลธรรมรังศรี ซอย 4 บ้านหนองร้านหญ้า อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น


วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นาย สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ ประธานชมรมนายก อบต. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงานฌาปนกิจ นาง พนิดา มณฑา ณ วัดโกศลธรรมรังศรี ซอย 4 บ้านหนองร้านหญ้า อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น