องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th


 


จัดตั้งจุดคัดกรอง หน้าสำนักงาน อบต.หัวหนอง ท่านได้ที่จะเข้าใช้บริการ กรุณาสวมแมสก่อนเข้าใช้บริการ


วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30น.

นำโดย นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ ประธานชมรมนายก อบต. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับงานสาธารณสุข จัดตั้งจุดคัดกรอง หน้าสำนักงาน อบต.หัวหนอง ท่านได้ที่จะเข้าใช้บริการ กรุณาสวมแมสก่อนเข้าใช้บริการนะครับ #สู้ไปด้วยกันครับทุกคน