องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


พิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุสามเณรในการทดสอบบาลีสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช 2564 ในวันที่


วันที่ 8 มีนาคม 2564

นาย สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ ได้เข้าร่วมในพิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุสามเณรในการทดสอบบาลีสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช 2564 ในวันที่ 8-10 มีนาคม 2564 ณ วัดจันทรประสิทธิ์ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

2022-09-26
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-08-30