องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


ร่วมวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา


วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดป่าฟ้าระงึม เวลา 08.30 น. นำโดย นาย สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองพร้อม ข้าราชการและพนักงานเข้าร่วมวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา

โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานเปิดงานวันนี้

นางสุภาพร สายสุด ตำแหน่งปลัดอาวุโสรักษาการนายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมปลัดอำเภอบ้านไผ่ เข้าร่วมทำบุญในวันนี้ด้วย

2022-09-26
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-08-30