องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


เตรียมงาน ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและพิธียกช่อฟ้ารองอุโบสถวัดป่าฟ้าระงึม ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จัดทำ 5 ส. ที่วัดป่าฟ้าระงึม

นำโดย ท่านนายก สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ร่วมกับ ข้าราชการและพนักงานช่วยกันเก็บกวาดใบไม้ ตัดหญ้า เก็บเศษขยะ ในบริเวณวัด และจัดสถานที่เตรียม งาน ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและพิธียกช่อฟ้ารองอุโบสถวัดป่าฟ้าระงึม ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขอเรียนเชิญ พ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ร่วมทำบุญในวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564

2022-09-26
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-08-30