องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


งานรวมทำบุญยกเสาร์เอก เสาร์โท วัดสว่างอารมณ์ บ้านหัวยชัน


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 งานรวมทำบุญยกเสาร์เอก เสาร์โท วัดสว่างอารมณ์ บ้านหัวยชัน ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่จังหวัด ขอนแก่น นำโดย นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง และประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ เข้าร่วมพิธี ในครั้งนี้ด้วย
2022-09-26
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-08-30