องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


งานฌาปนกิจ คุณพ่อ ปรีชา ตาแสง ณ วัดสุดาราษฏร์วราราม หมู่4 บ้านโนนข่า อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นาย สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เข้าร่วมงานฌาปนกิจ คุณพ่อ ปรีชา ตาแสง ณ วัดสุดาราษฏร์วราราม หมู่4 บ้านโนนข่า อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น
2022-09-26
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-08-30