องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


ติดป้าย ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย,ภาษีที่ดินแล้วสิ่งปลูกสร้าง ทั้ง 6 หมู่บ้านภายในตำบลหัวหนอง และ หน้า องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เพื่อแจ้งกำหนดระยะการให้บริการรับชำระภาษีแก่ประชาชน


ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับ

เกี่ยวกับเรื่อง การเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายนะครับ

 

นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองได้มอบหมายให้ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

ติดป้าย ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย,ภาษีที่ดินแล้วสิ่งปลูกสร้าง ทั้ง 6 หมู่บ้านภายในตำบลหัวหนอง และ หน้า องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เพื่อแจ้งกำหนดระยะการให้บริการรับชำระภาษีแก่ประชาชน

2022-09-26
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-08-30