องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด


โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด

นำโดย นาย สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง และคณะผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อำเภอบ้านไผ่ เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

2022-09-26
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-08-30