องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


สำรวจโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาโนเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาต่อในอนาคต


ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง มอบหมายให้ นาย นายธราธิป สุริยหงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง และท่านสมเกียรติ หมื่นแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ออกสำรวจโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาโนเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาต่อไปครับ

2022-09-26
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-08-30