องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th


 


กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น


วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง นำโดย นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น