องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th


 


พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการ การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา หลักสูตร โรงเรียนผู้สูงอายุ (รุ่นที่ 1/2563)


วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง นำโดย นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการ การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา หลักสูตร โรงเรียนผู้สูงอายุ (รุ่นที่ 1/2563) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น