องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th


 


ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)


วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง นำโดย นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) กรณีประสบภัยพิบัติเกิดพายุฝนตกหนักและมีลมกรรโชกแรงทำให้บ้านที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 3 ได้รับความเสียหาย จำนวน 10 หลังคาเรือน เหตุเกิดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 จำนวน 10  ราย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 54,700 บาท โดยมี นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นผู้มอบ ณ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น