องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th


 


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


วันที่ 26 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง นำโดย นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองพร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น