องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th


 


กิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก​


วันที่ 21 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง นำโดย นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง นายสุรศักดิ์ ราศรี กำนันตำบลหัวหนอง นายคนึง พาที ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนองพร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงานร่วมกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก​ ณ หมู่ที่ 3 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น