องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th


 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐


วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยมีนายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธาน ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อ่างเก็บน้ำหนองนาวัว ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น