องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จิตอาสา พ่น ฉีด ยาฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 และ บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ณ ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น


วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง นำโดย นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จิตอาสา พ่น ฉีด ยาฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 และ บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ณ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น