องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ที่ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองพร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงาน ได้ลงพื้นที่มอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลและหน่วยงานในเขตพื้นที่ ในโครงการกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ที่ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บ้านพักและหน่วยงาน ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น