องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th


 


โครงการธรรมะสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2563


โครงการธรรมะสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วัดสนวนวารีพัฒนาราม ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านำผ่ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562