องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการธรรมะสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2563


โครงการธรรมะสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วัดสนวนวารีพัฒนาราม ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านำผ่ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562