องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร "ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการบริหารการจัดการขยะ และศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563