องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ประกาศ มาตรการให้มีผู้ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ มาตรการให้มีผู้ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง