องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


แผนจัดหาพัสดุ (ผ.ด.2) ปี 2558

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนจัดหาพัสดุ (ผ.ด.2) ปี 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง