องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


แผนการจัดหาพัสดุ(ผ.ด.2) ประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการจัดหาพัสดุ(ผ.ด.2) ประจำปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง