องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง