องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง