องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาบุคลากร


แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง