องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ช่องทางแจ้งเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง