องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ผด.1,2)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ผด.1,2)
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง