องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (ผด.5) ปีงบประมาณ 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (ผด.5) ปีงบประมาณ 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง