องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น


ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง