องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง