องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานพัสดุ


คู่มือปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง