องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม ITA


แนวปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางประพฤติตนทางจริยธรรม ประจำปี 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แนวปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางประพฤติตนทางจริยธรรม ประจำปี 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง