องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น


โครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

วัน/เดือน/ปี

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

เวลา

สถานที่

22  พฤษภาคม  2566

บ้านหัวหนอง

1

09.00 -11.00น.

  ที่ทำการกำนันหัวหนอง

23  พฤษภาคม  2566

บ้านโนนงิ้ว

2

09.00 -11.00น.

  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

24  พฤษภาคม  2566

บ้านหนองนาวัว

3

09.00 -11.00น.

  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

25  พฤษภาคม  2566

บ้านโนนข่า

4

09.00 -11.00น.

  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

26  พฤษภาคม  2566

บ้านหนองร้านหญ้า

5

09.00 -11.00น.

  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

27  พฤษภาคม  2566

บ้านโนนไผ่

6

09.00 -11.00น.

  ศาลาประชาคม

30  พฤษภาคม  2566

ชุมชนศรีบุญเรือง , ชุมชนบ้านข่าพัฒนา, ชุมชนหมู่ พัฒนา, ชุมชนโพธิ์สวรรค์,

ชุมชนปอบิด

-

09.00 -11.00น.

  ศาลาวัดโพธิ์กลางบ้านเกิ้ง    เอกสารประกอบ

โครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง