องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง