องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


อบต.หัวหนอง จัดกิจกรรมตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

อบต.หัวหนอง  จัดกิจกรรมตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ  ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต    เอกสารประกอบ

อบต.หัวหนอง จัดกิจกรรมตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง