องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง