องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปรับทราบ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปรับทราบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง