องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง