องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง