องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรก [ 3 เม.ย. 2566 ]36
2 รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 31 มี.ค. 2566 ]36
3 รายงานการกำกับติดตาม รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]166
4 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]192
5 สรุปแผนการดำเนินงาน 2564 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1 - 2 [ 3 มี.ค. 2564 ]190
6 ส่วนที่ 1 บทนำ [ 30 พ.ย. 2562 ]191
7 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 30 พ.ย. 2562 ]241
8 ส่วนที่ 3 ผลการติดตาม [ 30 พ.ย. 2562 ]190