องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตาม รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]104
2 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]149
3 สรุปแผนการดำเนินงาน 2564 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1 - 2 [ 3 มี.ค. 2564 ]148
4 ส่วนที่ 1 บทนำ [ 30 พ.ย. 2562 ]145
5 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 30 พ.ย. 2562 ]186
6 ส่วนที่ 3 ผลการติดตาม [ 30 พ.ย. 2562 ]147