องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช.66 รอบ 6 เดือน [ 13 มี.ค. 2566 ]64
2 รายงานผลการนำแผน ปปช.66 ไปปฏิบัติ รอบ 6 เดือน [ 13 มี.ค. 2566 ]64
3 ความก้าวหน้าโครงการ 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]188
4 รายงานการกำกับติดตาม รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]203
5 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน [ 4 ต.ค. 2564 ]180
6 โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]265
7 โครงการเชิดชูเกียรติ ประจำปี งปม.2653 [ 30 พ.ย. 542 ]210