องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามประเมินผลแผน ปี งปม.2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]191
2 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 30 พ.ย. 542 ]306
3 ส่วนที่ 1 บทนำ [ 30 พ.ย. 542 ]272
4 ส่วนที่ 3 ผลการติดตาม [ 30 พ.ย. 542 ]280
5 ส่วนที่ 3 ผลการติดตาม [ 30 พ.ย. 542 ]258
6 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 30 พ.ย. 542 ]261
7 ส่วนที่ 1 บทนำ [ 30 พ.ย. 542 ]262