องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามประเมินผลแผน ปี งปม.2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]33
2 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 30 พ.ย. 542 ]136
3 ส่วนที่ 1 บทนำ [ 30 พ.ย. 542 ]138
4 ส่วนที่ 3 ผลการติดตาม [ 30 พ.ย. 542 ]141
5 ส่วนที่ 3 ผลการติดตาม [ 30 พ.ย. 542 ]125
6 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 30 พ.ย. 542 ]125
7 ส่วนที่ 1 บทนำ [ 30 พ.ย. 542 ]131