องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ส่วนที่ 6 การติดตามประเมินผล [ 26 ก.ค. 2554 ]224
2 ส่วนที่ 5 (ย.6) [ 26 ก.ค. 2554 ]226
3 ส่วนที่ 5 (ย.5) [ 26 ก.ค. 2554 ]233
4 ส่วนที่ 5 (ย.4) [ 26 ก.ค. 2554 ]265
5 ส่วนที่ 5 (ย.3) [ 26 ก.ค. 2554 ]220
6 ส่วนที่ 5 (ย.2) [ 26 ก.ค. 2554 ]246
7 ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา [ 26 ก.ค. 2554 ]236
8 ส่วนที่ 1 บทนำ [ 26 ก.ค. 2554 ]219
9 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา [ 26 ก.ค. 2554 ]216
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 26 ก.ค. 2554 ]219
11 บัญชีสรุป [ 26 ก.ค. 2554 ]209
12 บัญชีรายชื่อโครงการแผนพัฒนาสามปี [ 26 ก.ค. 2554 ]226
13 บัญชีรายชื่อโครงการแผนพัฒนาสามปี [ 26 ก.ค. 2554 ]207
14 บัญชีโครงการเกินศักยภาพ อบต.หัวหนอง [ 26 ก.ค. 2554 ]216
15 ที่ ขก.89801 [ 26 ก.ค. 2554 ]212
16 คำนำ,สารบัญ [ 26 ก.ค. 2554 ]217