องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภา อบต.หัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2566 ]19
2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2566 ]18
3 รายงานงบประมาณคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]24
4 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]16
5 รายงานการติดตามประเมินผลแผน ปี งปม.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]110
6 รายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]160
7 ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ปี งปม.2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]172
8 ประกาศรายงาน ปี งปม.2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]181
9 ส่วนที่ 3 การประเมิน ปี งปม.2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]176
10 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี งปม.2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]177
11 คำนำ/สารบัญ ปี งปม.2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]180
12 ปกรายงาน ปี งปม.2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]166
13 ส่วนที่ 1 บทนำ ปี งปม.2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]213
14 รายงานการติดตามแผน รอบเดือนตุลาคม ปี งปม.2561 (ส่วนที่ 3) [ 24 มิ.ย. 2562 ]167
15 รายงานการติดตามแผน รอบเดือนตุลาคม ปี งปม.2561 (ส่วนที่ 2) [ 24 มิ.ย. 2562 ]171
16 รายงานการติดตามแผน รอบเดือนตุลาคม ปี งปม. 2561 (ส่วนที่ 1) [ 24 มิ.ย. 2562 ]196
17 ส่วนที่ 3 ผลการติดตาม [ 30 พ.ย. 542 ]171
18 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 30 พ.ย. 542 ]177
19 ส่วนที่ 1 บทนำ [ 30 พ.ย. 542 ]165