องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 29 มี.ค. 2565 ]110
2 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 มี.ค. 2565 ]113
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 มี.ค. 2565 ]143
4 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 [ 11 มี.ค. 2564 ]165
5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]167
6 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]201
7 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]163
8 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]175
9 [ 1 ต.ค. 2561 ]163
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]166