องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]202
42 การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย วัดป่าฟ้าระงึมบ้านโนนงิ้ว ไปทางหนองสระบัว [ 19 ม.ค. 2564 ]262
43 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]293
44 ประกาศ ก.กลาง มาตรฐทั่วไปงานบุคคลครู 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]235
45 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ไปโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [ 12 มิ.ย. 2561 ]266
46 ประกาศผู้ชนะราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.22301 ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding [ 1 ก.พ. 2561 ]266
47 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ฯ วงเงินราคากลาง 341,500.- บาท [ 9 ส.ค. 2559 ]274
48 โครงการจ้างเหมาลงท่อคสล.พร้อมบ่อพักรางวีคสล. บ้านโนนข่า ม.4 วงเงินงบประมาณ 229,800.-บาท [ 12 ม.ค. 2559 ]260
49 ประมาณการแนบท้ายโครงการลงท่อคสล.พร้อมบ่อพักรางวี ม.4 [ 12 ม.ค. 2559 ]257
50 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเอกสารสอบราคาที่ 4 [ 13 มี.ค. 2558 ]265
51 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเอกสารสอบราคาที่ 5 [ 13 มี.ค. 2558 ]267
52 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเอกสารสอบราคาที่ 6 [ 13 มี.ค. 2558 ]266
53 รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเิกสารสอบเลขที่ 4 [ 11 มี.ค. 2558 ]261
54 รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเอกสารสอบเลขที่ 5 [ 11 มี.ค. 2558 ]277
55 รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เอกสารสอบราคาที่ 5 [ 11 มี.ค. 2558 ]237
56 รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เอกสารสอบราคาที่ 4 [ 11 มี.ค. 2558 ]242
57 รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เอกสารสอบราคาที่ 6 [ 11 มี.ค. 2558 ]240
58 รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเิกสารสอบเลขที่ 6 [ 11 มี.ค. 2558 ]232
59 ประมาณการแนบท้ายประกาศสอบราคาก่อสร้างเอกสารสอบเลขที่ 4 [ 24 ก.พ. 2558 ]232
60 ประมาณการแนบท้ายประกาศสอบราคาก่อสร้างเอกสารสอบเลขที่ 5 [ 24 ก.พ. 2558 ]279
61 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนา 11 โครงการ [ 24 ก.พ. 2558 ]265
62 ประมาณการแนบท้ายประกาศสอบราคาก่อสร้างเอกสารสอบเลขที่ 6 [ 24 ก.พ. 2558 ]214
63 เอกสารสอบราคาเลขที่ 5/2558 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลงลูกรังไหลทาง ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ [ 24 ก.พ. 2558 ]228
64 เอกสารสอบราคาเลขที่ 6/2558 โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ [ 24 ก.พ. 2558 ]237
65 เอกสารสอบราคาเลขที่4/2558 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนซอยบ้านนายสุรศักดิ์ ราศรี หมู่ที่ 1 [ 24 ก.พ. 2558 ]238
66 โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ [ 18 ก.พ. 2558 ]218
67 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. [ 22 ธ.ค. 2557 ]220
68 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 22 ธ.ค. 2557 ]226
69 แจ้งผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 22 ธ.ค. 2557 ]224
70 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 11 ธ.ค. 2557 ]231
71 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 11 ธ.ค. 2557 ]213
72 ประมาณการแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 25 พ.ย. 2557 ]212
73 เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 25 พ.ย. 2557 ]223
74 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 25 พ.ย. 2557 ]215
75 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 25 พ.ย. 2557 ]266
76 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 11 พ.ย. 2557 ]218
77 แจ้งผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 11 พ.ย. 2557 ]232
78 แจ้งผู้ชนะการสอบราคาจัดทำอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 11 พ.ย. 2557 ]290
79 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง ปี 2558 [ 29 ต.ค. 2557 ]208
80 รายชื่อผู้ยื่นซองโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง ปี 2558 [ 29 ต.ค. 2557 ]278
 
|1หน้า 2|3