องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 93 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ร่างประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.22301 สายบ้านหัวหนองหมู่ที่ 1 จากสามแยกหน้าบ้านนางนงลักษณ์ หมื่นแก้ว ถึง บ้านบ่อกระถินตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่นฯ [ 10 เม.ย. 2567 ]2
2 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.22301 สายบ้านหัวหนองหมู่ที่ 1 จากสามแยกหน้าบ้านนางนงลักษณ์ หมื่นแก้ว ถึง บ้านบ่อกระถินตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่นฯ [ 10 เม.ย. 2567 ]2
3 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]2
4 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]3
5 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]2
6 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนกันยายน 2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]1
7 รายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) [ 3 ต.ค. 2566 ]10
8 รายงานการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) [ 3 ต.ค. 2566 ]12
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ผด.2) [ 2 ต.ค. 2566 ]2
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวหนองไปบ้านหนองทุ่ม (ทางหลวงท้องถิ่น สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านหนองทุ่ม รหัสสายทาง ขก.ถ.22307) [ 13 ก.ย. 2566 ]40
11 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]2
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวหนองไปบ้านหนองทุ่ม (ทางหลวงท้องถิ่น สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านหนองทุ่ม รหัสสายทาง ขก.ถ.22307) [ 31 ส.ค. 2566 ]109
13 ร่างประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวหนองไปบ้านหนองทุ่ม (ทางหลวงท้องถิ่น สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านหนองทุ่ม รหัสสายทาง ขก.ถ.22307) [ 24 ส.ค. 2566 ]54
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวหนองไปบ้านหนองทุ่ม (ทางหลวงท้องถิ่น สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านหนองทุ่ม รหัสสายทาง ขก.ถ.22307) [ 22 ส.ค. 2566 ]64
15 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]0
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]2
17 รายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) [ 5 ก.ค. 2566 ]7
18 รายงานการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) [ 4 ก.ค. 2566 ]7
19 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]101
20 รายงานผลการจัดซื้อ - จ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]89
21 รายงานผลการจัดซื้อ - จ้างประจำเดือนเมษายน 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]66
22 รายงานผลการจัดซื้อ - จ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]86
23 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [ 14 มี.ค. 2566 ]101
24 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 6 มี.ค. 2566 ]77
25 ประกาศผลการจัดซื้อ - จ้างประจำเดือนมกราคม 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]35
26 ประกาศผลการจัดซื้อ - จ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]37
27 ประกาศผลการจัดซื้อ - จ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]36
28 ประกาศผลการจัดซื้อ - จ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]38
29 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ/จ้างหรือการหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]38
30 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]38
31 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายสมยศ ยอดสง่า [ 16 ก.ย. 2565 ]38
32 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนางมยุรา ภูหิน ถึงวัดสนวนวารีพัฒนาราม [ 16 ก.ย. 2565 ]70
33 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]177
34 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]158
35 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]167
36 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]198
37 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]167
38 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]156
39 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]197
40 การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย วัดป่าฟ้าระงึมบ้านโนนงิ้ว ไปทางหนองสระบัว [ 19 ม.ค. 2564 ]257
 
หน้า 1|2|3