องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]2
2 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]1
3 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]2
4 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 13 ก.พ. 2566 ]41
5 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 18 มี.ค. 2565 ]204
6 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 8 เม.ย. 2564 ]243
7 รายงานการเงินงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]249
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 8 มิ.ย. 2563 ]261
9 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (รายจ่ายจริงตามงบประมาณ 2563) [ 8 มิ.ย. 2563 ]246
10 แผนการใช้งบประมาณประจำปี [ 8 มิ.ย. 2563 ]239
11 แผนการใช้งบประมาณประจำปี [ 28 เม.ย. 2563 ]267
12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 28 เม.ย. 2563 ]240
13 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 24 เม.ย. 2563 ]241
14 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 24 เม.ย. 2563 ]244
15 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (รายรับจริงตามงบประมาณ 2563) [ 24 เม.ย. 2563 ]242
16 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (รายจ่ายจริงตามงบประมาณ 2563) [ 24 เม.ย. 2563 ]252
17 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 6 ม.ค. 2563 ]263
18 รายงานการเงินของผู้สอบบัญชีงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]250
19 แผนการใช้เงิน พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]253
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]248
21 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2555 [ 22 ต.ค. 2555 ]314
22 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2554 [ 1 ก.ย. 2554 ]276
23 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2554 [ 12 ก.ค. 2554 ]259
24 งบแสดงฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2554 [ 12 ก.ค. 2554 ]262
25 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2553 [ 12 ก.ค. 2554 ]235
26 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 30 พ.ย. 542 ]214