องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 18 มี.ค. 2565 ]45
2 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 8 เม.ย. 2564 ]120
3 รายงานการเงินงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]132
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 8 มิ.ย. 2563 ]127
5 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (รายจ่ายจริงตามงบประมาณ 2563) [ 8 มิ.ย. 2563 ]126
6 แผนการใช้งบประมาณประจำปี [ 8 มิ.ย. 2563 ]121
7 แผนการใช้งบประมาณประจำปี [ 28 เม.ย. 2563 ]121
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 28 เม.ย. 2563 ]123
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 24 เม.ย. 2563 ]121
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 24 เม.ย. 2563 ]116
11 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (รายรับจริงตามงบประมาณ 2563) [ 24 เม.ย. 2563 ]122
12 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (รายจ่ายจริงตามงบประมาณ 2563) [ 24 เม.ย. 2563 ]130
13 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 6 ม.ค. 2563 ]141
14 รายงานการเงินของผู้สอบบัญชีงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]136
15 แผนการใช้เงิน พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]134
16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]131
17 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2555 [ 22 ต.ค. 2555 ]140
18 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2554 [ 1 ก.ย. 2554 ]152
19 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2554 [ 12 ก.ค. 2554 ]135
20 งบแสดงฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2554 [ 12 ก.ค. 2554 ]138
 
หน้า 1|2