องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


จัดฝึกอบรมในวันที่  23  มกราคม  2562  ณ  โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา  บรรยายโดยวิทยากรจาก สนง.ปปช.ขอนแก่น
2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26